Αρχική » Συνέδρια, η εμπειρία μας » Διάζωμα: Ring Polymers Workshop 2017

Διάζωμα: Ring Polymers Workshop 2017

Ring Polymers Workshop

  • Έλαβε χώρα στις 25-27 Σεπτεμβρίου 2017 στην Χερσόνησο Ηρακλείου Κρήτης
  • Η διοργάνωση έγινε από την SoftComp (Soft Matter Composites) σε συνεργασία με ερευνητή του Ι.Τ.Ε (Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας)
  • Το επιστημονικό πρόγραμμα περιλάμβανε διακεκριμένους προσκεκλημένους ομιλητές, παρουσιάσεις προφορικές και παρουσιάσεις poster

Το workshop προσέλκυσε 50 συμμετέχοντες.